Európske nariadenie o ochrane údajov

8. februára 2016 | Napísal Eva Holdošová

Úrad na ochranu osobných údajov zverejnil na svojej stránke:

Po štvorročnej diskusii na európskej úrovni bol vypracovaný konečný návrh európskeho nariadenia o ochrane údajov. Očakáva sa, že pomôže Európe čeliť výzvam digitálneho veku. Nariadenie posilní práva obyvateľov a poskytne im skutočnú kontrolu nad ich osobnými údajmi. Ponúkne jednotný rámec pre firmy a zjednoduší predchádzajúce oznamovanie. Nariadenie bude formálne ratifikované začiatkom roka 2016 a nadobudne účinnosť v celej EÚ v roku 2018

Úrad k tomu zverejnil aj plagát:

plagat_PDF_final_verzia

http://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/kcfinder/images/plagat_PDF_final_verzia.pdf