Kontakt

JUDr. Eva Holdošová, advokátka

Advokátska kancelária Eva Holdošová s. r. o.

so sídlom: Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 52 242 706, DIČ: 2120937940

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, 
oddiel: Sro, vložka číslo: 42024/S,
Registračné č.: 7578, pod ktorým je zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory

Personal Data, s.r.o.

so sídlom: Zimná 14182/4, 974 05 Banská Bystrica 

IČO: 51 297 876; DIČ: 1080692261

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,         
oddiel: Sro, vložka číslo: 42745/S

Mobil:
+421915206025

E-mail:
eva@holdosova.com

Sociálne siete:
FB: https://www.facebook.com/holdosova
LinkedIn: https://sk.linkedin.com/in/evaholdosova