Cenník

Každý klient skôr, ako sa rozhodne využiť naše služby vie o odmene advokáta. Odmenu za konkrétnu právnu pomoc stanovujeme najčastejšie dohodou, tak aby bola právna pomoc prístupná každému.

Pre podnikateľov resp. iné subjekty ponúkame možnosť poskytovania právnych služieb formou mesačného paušálu.

Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom (zmluvná odmena); ak nedôjde k dohode, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o tarifnej odmene.

Ak máte záujem o poskytnutie právnej služby a chceli by ste vedieť aká by bola odmena advokáta vo Vašom prípade, neváhajte ma kontaktovať na tento e-mail eva@holdosova.com a stručne opísať o akú pomoc máte záujem.