O nás

JUDr. Eva Holdošová, advokátka

vyštudovala na Právnickej fakulte Trnavskej univerzite v Trnave. Témou jej diplomovej práce bola: Ochrana osobných údajov, pri príprave ktorej spolupracovala aj s Úradom na ochranu osobných údajov SR. Vo svojej rigoróznej práci sa následne venovala téme: Osobnostné práva a ich ochrana, ktorou obhájila titul doktor práv (JUDr.) z oblasti občianskeho práva.

Počas stáže na Medzinárodnom inštitúte pre ľudské práva v Štrasburgu sa venovala téme: právo na informácie.

Svoje pracovné skúsenosti postupne získavala ako podnikový právnik vo Vojenskom technickom ústave v Liptovskom Mikuláši v oblasti autorských a priemyselných práv, neskôr ako advokátsky koncipient poskytujúci služby hlavne v oblasti obchodného a občianskeho práva pre medzinárodnú obchodnú spoločnosť Mondi SCP, a.s., ako aj malých a stredných podnikateľov.

Po úspešnom absolvovaní advokátskych skúšok sa v súčasnosti špecializuje na firemné poradenstvo a na problematiku ochrany osobných údajov a softvérové právo.

Našim zámerom je poskytovať komplexné a kvalitné služby. Za týmto účelom úzko spolupracuje s firmou BW intelligence s.r.o., ktorá sa špecializuje na počítačovú bezpečnosť a bezpečnostné riešenia.

Naše služby poskytujeme aj v anglickom a francúzskom jazyku.

Viac  informácií o mne na LinkedIn.