Prevod nehnuteľností


Potrebujete pomoc pri prevode bytu, domu alebo pozemku? Radi Vám poskytneme naše služby:

Zmluvy

  • Kúpne zmluvy
  • Darovacie zmluvy
  • Zriadenie vecného bremena (napr. právo prechodu, doživotného užívania bytu a pod.)
  • Nájomné zmluvy

Určenie vlastníctva

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Dedičské právo

  • Spisovanie závetov
  • Listiny o vydedení
  • Právne poradenstvo v dedičskom konaní

Stavebné právo

Na začiatok stránky ∙ Späť na Naše službyOchrana osobných údajov ∙ Správa spoločností