Právny servis pre firmy

Poradímea pomôžeme Vám rýchlo a pohodlne založiť spoločnosť, vykonať prípadne zmeny a ak bude treba vhodným spôsobom ukončiť Vaše podnikanie.

Založenie živnosti (SZČO)

 • Voľné/Remeselné/Viazané živnosti

Založenie spoločnosti

 • Založenie s.r.o.
 • Založenie družstva
 • Založenie občianskeho združenia
 • Založenie neziskových organizácií

Zmeny v spoločnosti

 • Zmena sídla
 • Zmena obchodného mena
 • Zmena predmetu podnikania
 • Prevod obchodného podielu (zmena spoločníka)
 • Zmena konateľa
 • Zmena prokuristu
 • Zmena osobných údajov
 • Zmena spôsobu konania konateľa/prokuristu
 • Zvýšenie/zníženie základného imania

Zrušenie spoločnosti

 • Zrušenie s.r.o. bez likvidácie (zlúčenie, splynutie)
 • Predaj spoločnosti
 • Likvidácia spoločnosti
 • Ex offo výmaz
 • Konkurz

Softvérové právo

 • Ochrana údajov na internete
 • Cloudové riešenia, počítačové aplikácie a ich právna ochrana
 • Outsorsing firiem a príprava právnych dokumentov
 • Licenčné zmluvy
 • Právny servis pre internetové obchody
 • Vyhotovenie/pripomienkovanie smerníc Information Security Policy, Risk Assesment,  Continuity Plan a pod.

E-shop

 • Obchodné podmienky
 • Reklamačný poriadok a dokumentácia
 • Vypracovanie Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov
 • Cookies

Ochranná známka

 • Registrácia loga
 • Zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva SR

Príprava a pripomienkovanie obchodných zmlúv

 • Kúpna zmluva, zmluva o dielo, zmluva o mlčanlivosti, mandátna zmluva, zmluva o sprostredkovaní, prepravné zmluvy, a iné.

Vymáhanie pohľadávok

 • Platobný rozkaz
 • Zastupovanie v exekučnom konaní

 

Na začiatok stránky ∙ Späť na Naše službyOchrana osobných údajov ∙ Prevod nehnuteľností