Pracovné právo

Pracovné poriadky a iné interné predpisy zamestnávateľa

Pracovné zmluvy šité ma mieru

  • Pracovná zmluva
  • Dohoda o zvýšení/prehĺbení kvalifikácie
  • Dohoda o hmotnej zodpovednosti a iné

Výpoveď z pracovného pomeru, okamžité skončenie pracovného pomeru

Zastupovanie v prípade súdnych konaní

  • Neplatnosť skončenia pracovného pomeru,
  • Náhrada mzdy, náhrada škody a iné

Nástup do práce po materskej dovolenke