Môžeme byť monitorovaní kamerou na ulici?

6. októbra 2015 | Napísal Eva Holdošová

Bezpečnostné kamery na domoch, v autách, či ihriskách za účelom odhaľovania kriminality, ochrany majetku alebo zdravia dnes už nie sú ničím neobvyklým. Veď práve nahrávka kamery môže pomôcť usvedčiť skutočných vinníkov, prípadne objasniť sporný priebeh udalosti. Avšak daň za to je zásah do nášho súkromia. Nie každý chce, aby sa vedelo s kým bol v nedeľu večer v kine, alebo ako dlho sa zdržal v nákupnom centre.

Túto problematiku upravuje zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý popisuje podmienky monitorovania priestoru prístupného verejnosti. Posúdenie daného priestoru je však v praxi častým problémom. Ide v zásade o priestor, do ktorého možno voľne vstupovať a v ktorom sa možno voľne zdržiavať za splnenia určitých podmienok, ako je napr. kino, park, ulica, či nákupné centrum.

Prevádzkovateľ na Vaše monitorovanie v takomto priestore nepotrebuje Váš súhlas. Stačí ak priestor prístupný verejnosti zreteľne označí. Myslí sa tým napr. tabuľka s textom, že priestor je monitorovaný kamerovým systémom, ktorá musí byť čitateľná aj z väčšej vzdialenosti, najmenej však z 2 metrov!

Takto vyhotovený záznam možno použiť len na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch. To znamená, že bez súhlasu dotknutej osoby nie je možné záznam zverejniť na internete alebo ho poskytnúť novinárom. Takmer vždy by išlo o porušenie zákona!

Na záver ešte jedna informácia týkajúca sa nastavenia kamerového systému. Natočený záznam môžete uchovávať maximálne 15 dní a potom ho musíte buď vymazať alebo prepísať.

 

Článok bol uverejnený v novinách Ružomberský hlas (22. 4. 2015)

Foto: manoftaste.de via Compfight cc