Kontrolné mechanizmy zamestnávateľa

11. októbra 2015 | Napísal Eva Holdošová

Na čo všetko má zamestnávateľ právo? Môže sledovať telefonické hovory? Môže monitorovať mailovú komunikáciu svojich zamestnancov?

Je pochopiteľné, že každý šéf chce vedieť či si jeho zamestnanci plnia dobre svoje pracovné úlohy. Avšak, nemal by pritom neprimerane zasahovať do ich súkromia.

Zamestnávateľ v súlade so Zákonníkom práce (§13 ods.4) môže:

  • sledovať telefonické hovory zamestnancov, avšak len na firemných telefónoch,
  • kontrolovať pracovnú elektronickú poštu,
  • prostredníctvom kamerového systému monitorovať plnenie pracovných úloh.

Áno, toto všetko zamestnávateľ môže, musí však daný kontrolný mechanizmus prerokovať so zástupcami zamestnancov a  vopred upozorniť svojich zamestnancov o jeho zavedení. To znamená, že zamestnávateľ nepotrebuje súhlas zamestnancov, stačí, že ich vopred upozorní o  zavedení napr. kamerového systému a uvedie kde sa kamery nachádzajú. Nesmie však narúšať súkromie zamestnanca na miestach ako sú toalety alebo šatne.

Aké právne možnosti má zamestnanec, ak sa domnieva, že jeho súkromie na pracovisku bolo narušené? Môže sa obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany a zároveň môže požiadať Úrad na ochranu osobných údajov SR, aby vykonal kontrolu dodržiavania podmienok spracúvania osobných údajov, alebo sa môže obrátiť na Inšpektorát práce.